Przemysław Kobiałka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kancelaria Komornicza nr V

 
ul. Aleja Rzeczypospolitej 8/2
80-369 Gdańsk
tel./fax.: (58) 341-37-91

Strona internetowa: www.komornik.gdansk.pl

 

Numer rachunku: 03 1160 2202 0000 0001 6048 0363

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa - piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 9.30 - 17.30          

Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
wtorek:         14.00 - 17.00

 

UWAGA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysław Kobiałka zawiadamia, iż z uwagi na niespełnienie obostrzeń wynikających z art. 10 ust. 4 pkt 1 i 2 uks, stosownie do treści art. 8 ust. 9 uks, informuję o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania w II półroczu 2019 r. spraw z wyboru.