Jakub Duda

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kancelaria Komornicza nr III

 

Kancelaria Komornicza
ul. Zielony Stok 10/2
80-119 Gdańsk
tel.: (58) 322-31-46

e-mail: brak

Numer rachunku: 60 1240 5400 1111 0000 4917 0579

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek:  7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
poniedziałek:           11:00 – 15:00 

 
UWAGA!

Decyzja o przedłużeniu zamknięcia kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku dla interesantów do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 
 
  UWAGA!

Decyzja o zamknięciu kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku dla interesantów w dniach od 12 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

 
 

 UWAGA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jakub Duda, stosownie do treści art. 8 ust. 9 uks informuje, że z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 10 ust. 4pkt 1 uks, zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania w I półroczu 2020r. spraw z wyboru.

Dokument do pobrania