Jan Wojciszke

Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kancelaria Komornicza
ul. Jagiellońska 13/209   
80-371 Gdańsk

tel.: (58) 761-45-45

fax.: (58) 761-42-42

www.komornikwojciszke.pl

Numer rachunku: 32 1240 1271 1111 0010 5214 0331

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek  - piątek:       8:00 – 16:00
 
Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
wtorek:         12:00 – 14:00

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2014 r., numer 493/2014/Adm. wyznaczono Tomasza Deresiewicza – asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej Macieja Czopa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie zastępcą odwołanego Komornika Jana Wojciszke – do czasu objęcia kancelarii przez nowo powołanego komornika, a w przypadku utworzenia przez nowo powołanego komornika własnej kancelarii – do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika.