Konta Bankowe
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
 
Konto dochodów budżetowych NBP O/Gdańsk
 
(opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy,wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty za odpisy z KRS oraz za odpisy i zaświadczenia z RZ)
 
Opłaty powinny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów/Sekcji.
 
Wykaz mikrorachunków znajduje się w poniżej:

I Wydział Cywilny

19 1010 0055 3313 0040 6400 0001

 

II Wydział Karny

 

89 1010 0055 3313 0040 6400 0002

 

III Wydział Ksiąg Wieczystych

 

62 1010 0055 3313 0040 6400 0003

 

IV Wydział Gospodarczy

 

35 1010 0055 3313 0040 6400 0004

 

V Wydział Gospodarczy

 

08 1010 0055 3313 0040 6400 0005

 

VI Wydział Gospodarczy

 

78 1010 0055 3313 0040 6400 0006

 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 

IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 

94 1010 0055 3313 0040 6400 0009

 

XI Wydział Karny

 

40 1010 0055 3313 0040 6400 0011

 

XII Wydział Wykonawczy

 

13 1010 0055 3313 0040 6400 0012

 

XIII Wydział Cywilny

 

83 1010 0055 3313 0040 6400 0013

 

Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym

 

21 1010 0055 3313 0140 6400 0013

 

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 

54 1010 0055 3313 0140 6400 0001 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
 
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000
 
(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp)
 
Zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłata za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

KONTA SUM DEPOZYTOWYCH W BANKU BGK
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
(poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia itp)
 

UWAGA!

W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

 

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 (NBP O/O Gdańsk)

 

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego.