XII Wydział Wykonawczy
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:B
piętro:II
pokój: B30
telefon:(58) 32-13-810
fax:(58) 32-13-813
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
XII Wydział Wykonawczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ prowadzi postępowanie w zakresie wykonania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez następujące wydziały tutejszego Sądu:
- II Wydział Karny
- XI Wydział Karny
- I Wydział Cywilny oraz Sekcja ds. postępowań uproszczonych
- IV, V, VI, VII oraz VIII Wydział Gospodarczy
XII Wydział Wykonawczy prowadzi postępowanie wykonawcze w zakresie:
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rejestrowych
- wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia
- wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności a w szczególności rozpoznania wniosków o:
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
- zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
- wykonania kary ograniczenia wolności
- wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
- wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
- wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
- wniosków o zatarcie skazania
W sprawach karnych opłacie podlegają następujące wnioski i prośby:
- o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80,- zł
- od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25,- zł
- o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo od środka karnego - 45,- zł
- o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45,- zł
- o zatarcie skazania - 45,- zł
Wszelkich opłat oraz uiszczenia grzywien i należności sądowych można dokonywać w kasie Sądu czynnej codziennie w godz. od 8.00 do 15.00 lub na rachunek bankowy 
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
13 1010 0055 3313 0040 6400 0012
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.
 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarna Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
BGK Oddział Gdańsk
 79 1130 1121 0006 5592 5620 0001