VIII Wydział KRS
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:B
piętro:III
pokój: B48
telefon:

(58) 32-13-835

fax:(58) 32-13-838
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacje, akty, prawne  oraz formularze dotyczące KRS znajdują się również T U T A J
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Ponadto każdy może otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze oraz każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w czytelni.
 
Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku:
- udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze.
 
Odpisy z rejestru wydaje punkt Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego znajdujący się w budynku B na parterze. Jedynie w przypadku osobistego stawiennictwa odpisy wydawane są „od ręki” po okazaniu dowodu opłaty uiszczonej na konto:
24 1010 0055 3313 0040 6400 0008
Odpis pełny - obejmujący wszystkie wpisy - 60,00 zł
Odpis aktualny – stan aktualny w danej chwili – 30,00 zł
W przypadku zgłoszenia pisemnego, wnioski są przekazywane do centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz.U. z 2018 r. poz. 546).
Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów (odpisów aktualnych i pełnych) wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

 

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru właściwości :
- miasta: Chojnice, Człuchów, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Lębork, Łeba, Puck, Reda, Rumia, Sopot, Słupsk, Ustka, Wejherowo i Władysławowo
- gminy: Borzytuchom, Brusy, Bytów, Cewice, Chmielno, Choczewo, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czarne, Czersk, Człuchów, Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dziemiany, Główczyce, Gniewino, Karsin, Kartuzy, Kępice, Kobylnica,  Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipnica, Lipusz, Luzino, Łęczyce, Miastko, Nowa Karczma, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Potęgowo, Przechlewo, Przodkowo, Puck, Rzeczenica, Sierakowice, Słupsk, Smołdzino, Somonino, Stara Kiszewa, Stężyca, Studzienice, Sulęczyno, Szemud, Trzebielino, Tuchomie, Ustka,  Wejherowo, Wicko i Żukowo.
Właściwość rzeczowa:
-               Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 986 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.
-               Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.
-               Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.
Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.
FORMULARZE dostępne są w Biurze Podawczym oraz w internecie pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-wniosek-z-obszaru-systemu-krs
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
Wniosków do Sądu rejestrowego nie można składać elektronicznie korzystając z adresu poczty elektronicznej Sądu.
Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową (ustaloną w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2018, poz. 300 t.j.),
na konto 24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego),
na konto 24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 

UWAGA !

Dowody opłat należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. Brak tych opłat powoduje zwrot wniosku.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.

 

UWAGA !

Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru informuje, że wobec zmiany w dniu 15 marca 2018 roku przepisów, aktualnie brak jest możliwości składania do Sądu rejestrowego dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej.
I. PODSTAWOWA ŚCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości: www.ekrs.ms.gov.pl)
Wszyscy Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają możliwość składania dokumentów finansowych  (w tym i informacji o braku obowiązku składania sprawozdania) z art. 69 ustawy o rachunkowości, bez jakiegokolwiek formularza oraz bez opłat, jako ZGŁOSZENIE do utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (tzw. RDF).
Po pozytywnej weryfikacji przez system, nastąpi AUTOMATYCZNY wpis wzmianki w dziale 3 KRS. System NIE generuje zaświadczenia o wpisie i sąd rejestrowy nie ma do wykonania żadnych czynności.
II. Tylko w razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia w systemie udostępnionym przez Ministra Sprawiedliwości – ALTERNATYWNA ŚCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie  za  pośrednictwem  systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  przedsiębiorca   może  złożyć  dokumenty finansowe do sądu rejestrowego w postaci elektronicznej  wraz  z wnioskiem   KRS-Z30 (opłata 140,00 zł) – po zalogowaniu w systemie  na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości,  Elektroniczny dostęp do KRS  www.ekrs.ms.gov.pl. W systemie nie ma  możliwości  uzupełniania braków w danej sprawie. Po ewentualnym zwrocie wniosku, dokumentów oraz opłaty – podmiot musi przesłać nowy wniosek KRS-Z30 z nową opłatą. Treść art. 9a  oraz art. 19e ustawy wykluczają możliwość  uzupełniania braków  dokumentów finansowych  w formie papierowej oraz  ich  załączanie  do akt rejestrowych.

 

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/
Ponadto Sąd informuje, że:
-          od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych (art. 125 par. 21 i par. 22 k.p.c.) i w przypadku ich przysłania do Sądu lub złożenia na Biurze Podawczym zostaną fizycznie zwrócone wnioskodawcy
-          cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL na zasadach określonych w  ustawie z 24.09.2010r. o ewidencji ludności

 

Problemy w zakresie działania aplikacji należy zgłaszać  pod numerem telefonu: (71) 748 96 00 wew. 4 oraz na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.