VI Wydział Gospodarczy (sprawy restrukturyzacyjne)
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:B
piętro:IV
pokój: B59
telefon:(58) 32-13-860 (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)
fax:(58) 32-13-863
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej [plik w formacie RTF] 
Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
Właściwość terytorialna dla miast: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Krynica Morska, Malbork, Sopot, Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański, Tczew, Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo
Właściwość terytorialna dla gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Kossakowo, Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo, Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum, Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna i Sztutowo, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew, Choczewo, Gniewino, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo

VI Wydział Gospodarczy jest właściwy dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2015 r„ poz. 2185) z dniem 01 stycznia 2016 roku następuje zmiana właściwości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku.
 
Sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku przekazuje się do Sądy Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku rozpoznaje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy.  
Biurowość w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

W wydziałach gospodarczych dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzi się:

1)    repertorium "GR" - dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
2)    repertorium "GU" - dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają
zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu;
3)    repertorium  "GRz" - dla spraw restrukturyzacyjnych po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie
układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
4)    repertorium "GRp" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyspieszonego postępowania
restrukturyzacyjnego;
5)    repertorium "GRu" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania układowego:
6)    repertorium "GRs" — dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania sanacyjnego;
")    repertorium "GUp" - dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości,  w tym osób, do których
mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u. oraz dla wtórnych postępowań upadłościowych;
8)    repertorium "Gzd" - dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
9)    repertorium "GRo" - dla wszczętych przed sądem restrukturyzacyjnym spraw rozpoznawanych
według przepisów k.p.c;
10)    repertorium "GUo" - dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według
przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości;
11)    wykaz "GReu" — dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu
restrukturyzacyjnym;
12)    wykaz "GUu" - dla spraw o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego
w postępowaniu upadłościowym oraz o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych niepro wadzący eh działalności gospodarczej;
13)    kontrolkę "GRcz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd restrukturyzacyjny:
14)    kontrolkę "GUz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy;
15)    kontrolkę "GRk"    - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
16)    kontrolkę "GUk" -   dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego-komisarza;
w postępowaniu upadłościowym.
 Wydział udziela ponadto odpowiedzi w sprawach:
§ o informację dotyczącą wysokości opłat od składanych wniosków w sprawach toczących się w tut. Wydziale jak również o inne opłaty ; 
§ o wydanie zaświadczeń, iż w stosunku do firm nie toczy się postępowanie upadłościowe, zaświadczeń o wpisanie kandydata na syndyka ;
§ o informację o toczących się postępowaniach  w tutejszym Wydziale;
§ o informację dot. składanych wniosków, zgłoszeń wierzytelności, pism ;
Sprawy toczące się w tutejszym wydziale rozpoznawane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 09.04.2003 Nr 60 poz. 535 z późn.zm). Sprawy upadłościowe, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy (tj.przed dniem 01.10.2003) stosuje się przepisy dotychczasowe tj. przepisy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24.10.1934 - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. z 1991 Nr 118 poz 512 z późn.zm)
Do wnoszenia opłat w sprawach rozpoznawanych w tut wydziale obowiązują dwa numery rachunków bankowych: 
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
78 1010 0055 3313 0040 6400 0006
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.