II Wydział Karny
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:A
piętro:II
pokój: A35
telefon:(58) 32-13-430
fax:(58) 32-13-433
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wydział ten prowadzi sprawy przekazane z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia. Ponadto wydział zajmuje się także wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę. Wydział zajmuje się także przeprowadzaniem pomocy prawnej kierowanej z sądów zagranicznych.  Wydział Karny Sądu Rejonowego zajmuje się również  rozpoznawaniem wniosków oskarżanych dotyczących spraw  w toku oraz rozpatrywaniem niektórych zażaleń. Wydział wydaje także zgody / zezwolenia na widzenia z tymczasowo aresztowanymi. 
Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
II Wydział Karny rozpoznaje sprawy według właściwości terytorialnej Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, której obszar właściwości kształtuje się następująco:
Rozpoznaje sprawy dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, wschodnim brzegiem Kanału Portowego, Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego do Motławy za Polskim Hakiem, następnie wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu kratowego przy ul. Jana z Kolna wraz z mostem, dalej między torami kolejki SKM a torami kolei dalekobieżnej do wysokości Parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym z przystankami: Gdańsk-Stocznia, Gdańsk-Nowe Szkoty, Gdańsk-Kolonia i Gdańsk-Zaspa Towarowa z całą infrastrukturą do wysokości ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z Al. Gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, Al. Gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej przecinając Al. Legionów i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych "Węglisko", następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej.
Sposób uiszczania opłat sądowych
 
Opłaty sądowe uiszcza się:
1.  znakami z napisem „opłata sądowa"  - do nabycia w Kasie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ (parter),
2.  gotówką w Kasie Sądu
3.  na rachunek bankowy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ:
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
89 1010 0055 3313 0040 6400 0002
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.