XIV Wydział Cywilny
Lokalizacja:
Budynek  Sądu  Rejonowego
Gdańsk – Północ
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
budynek:B
piętro:I
pokój: B14
telefon:(58) 32-13-720  (rozmowy automatycznie przekierowywane do Punktu Informacyjnego)
fax:(58) 32-13-723
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Właściwość terytorialna dla XIV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
 jest do pobrania T U T A J

 

Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży świadka jest do pobrania TUTAJ
W XIV Wydziale Cywilnym rozpoznaje się sprawy:
-     wynikające z umów,
-     wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej
-     jeżeli wartość przedmiotu sporu lub wartość umowy nie przekracza 20.000 złotych
Ponadto rozpoznaje się sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.
Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.
Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym do wydziału grodzkiego powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.
Urzędowe formularze dostępne są w budynku Sądu, Urzędzie Miasta Gdańska i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Numery kont:
Rachunek wpisów sądowych:
56 1010 0055 3313 0040 6400 0014
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

UWAGA
Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału (numer wydziału) do, którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.