Ogłoszenia Sądowe

 

 

 

 

 

W dniu 20 lutego 2018r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej oraz Systemie Wpisów VII i VIII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe.


   Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

W dniach 19 – 25 lutego 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Informacja do pobrania.

  W celu uzyskania dalszych informacji podmiotów, które świadczą w 2018 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, znajdujących się na następującej stronie internetowej:


•    http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  13.02.2018

  Wykaz inwentarza po Ligii Adamowicz-Zasławskiej XIII Ns 346/17


W dniu 09 lutego 2018r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej III Wydziału Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie niemożliwe.


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  05.02.2018

  Wykaz inwentarza po Mirosławie Andrzeju Kraska XIII Ns 1697/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  05.02.2018

  Wykaz inwentarza po Ignacym Wieczorku XIII Ns 476/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  01.02.2018

  Wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Cichockim XIII Ns 1624/17


W dniu 15 stycznia 2018r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej VI Wydziału Gospodarczego. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie niemożliwe.

 


W dniu 08 stycznia 2018r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej III Wydziału Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie niemożliwe.

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  04.01.2018

  Wykaz inwentarza po Kazimierzu Cyranek XIII Ns 1423/17

  Wykaz inwentarza po Czesławie Majewskiej XIII Ns 1450/17


               Zarządzenie nr 112/17/K. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

                                                                 z dnia 25 października 2017r. w sprawie:
 
                    Ustanowienia 5 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018.
 
Dokumenty do pobrania:

W dniu 12 grudnia 2017r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej III Wydziału Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie niemożliwe.

 


W dniu 01 grudnia 2017r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej IX Rejestru Zastawów. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe.

 


 

W dniu 30 listopada 2017r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej oraz Systemie Wpisów VII i VIII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe.

 


OBWIESZCZENIE

O przetargu w postępowaniu upadłościowym Hydrobudowa Gdańsk SA

Dokumenty do pobrania z dnia 28.11.2017: obwieszczenie.


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  16.11.2017

  Wykaz inwentarza po Alicji Wegiera XIII Ns 1312/17

  Wykaz inwentarza po Andrzeju Sala XIII Ns 1262/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  13.11.2017

  Wykaz inwentarza po Marii Zuzannie Mielech XIII Ns 1201/17


               Zarządzenie nr 29/17/K. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

                                                                 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie:
 
                    Ustanowienia 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2017r.
 
Dokumenty do pobrania:

 


                  Zarządzenie nr 112/17/K. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

                                                                 z dnia 25 października 2017r. w sprawie:
 
                    Ustanowienia 5 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018r.
 
Dokumenty do pobrania:

 


 

Informujemy, że w dniach 09-15 listopada 2017r. punkt obsługi Interesantów Wydziału XII Wykonawczego znajdować się będzie w Biurze Obsługi Interesanta - okienko nr 7.

Sekretariat (pok. B30) Wydziału XII Wykonawczego będzie nieczynny

 


 

W dniu 30 października 2017r. nastąpiła awaria w Systemie Biurowości Elektronicznej VII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie utrudnione.

 


 W związku z wymianą dźwigów osobowych w sekcjach "A" i "B"  budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, informujemy iż:

- od dnia 13 listopada 2017 r. nastąpi demontaż dźwigu w budynku A,
- od dnia 20 listopada 2017r. nastąpi demontaż dźwigu w budynku B.
Prace budowlano wykończeniowe oraz elektryczne potrwają do dnia 30 listopada 2017 r.

W dniu 16 października 2017r. w godzinach 7.30 - 12.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej oraz Systemie Wpisów VII i VIII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe.


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  24.10.2017

  Wykaz inwentarza po Piotrze Ustowskim XIII Ns 187/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  20.10.2017

  Wykaz inwentarza po Krystynie Jabs XIII Ns 799/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  29.09.2017

  Wykaz inwentarza po Marii Mościanica XIII Ns 324/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie  28.09.2017

  Wykaz inwentarza po Ryszardzie Tadeuszu Pestka XIII Ns 1111/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Bogdanie Józefie Czerniawskim XIII Ns 847/17

  Wykaz inwentarza po Władysławie Zatońskim XIII Ns 881/17

  Wykaz inwentarza po Rozalii Pałasz XIII Ns 834/17

  Wykaz inwentarza po Andrzeju Hanus XIII Ns 551/17

 Wykaz inwentarza po Marku Jarosławie Bajerskim XIII Ns 1099/17

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Annie Szmigielskiej XIII Ns 893/17

  Wykaz inwentarza po Ryszardzie Próchniak XIII Ns 1099/17


OBWIESZCZENIE

O postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Pożyczki Gotówkowej Sp. z o.o. oraz informacji dotyczącej terminu i sposobu składania zgłoszeń wierzytelności oraz informacji o obwieszczeniu w MSiG i dzienniku Rzeczpospolita.

Szczegóły postanowienia w załączniku.

Informacja dotycząca sposobu składania zgłoszeń wierzytelności w załączniku.

Projekt zgłoszenia wierzytelności wraz z pouczeniem i dodatkową informacją dotyczącą sprawy VI GU 43/16 Pożyczka Gotówkowa sp.zo.o. w załączniku.rtf. w załączniku.docx. w załączniku.pdf.

 

Informacja o obwieszczeniu i ogłoszeniu postanowienia Pożyczki Gotówkowej sp.zo.o.

- Monitor Sądowy i Gospodarczy nr. 148/2017 z 02.08.2017 r. poz. 29603

- dziennik Rzeczpospolita z dnia 02.08.17 r.


 

 OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Hydrobudowa Gdańsk S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. w upadłości likwidacyjnej. Szczegóły w załączniku.


 

  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Romanie Michale Kukla XIII Ns 836/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Oldze Tkaczyk-Tulibadzkiej XIII Ns 261/17/17


 

W dniu 10 sierpnia 2017r. w godzinach 7.30 - 9.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej oraz Systemie Wpisów VII i VIII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe

 


 

 XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wezwanie

 Wezwanie XIII Ns 1430/12

 


 

  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Postanowienie 

 Postanowienie XIII Ns 209/17

 


 

INFORMACJA Z DNIA 03.07.2017r.

Informujemy, iż z przyczyn technicznych nieleżących po stronie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku udzielanie informacji z wydziałów:

  1. III Wydział Ksiąg Wieczystych
  2. VII Wydział KRS
  3. VIII Wydział KRS
  4. IX Wydział Rejestru Zastawów
jest niemożliwe.  Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

W dniu 29 czerwca 2017r. w godzinach 7.30 - 10.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej III Wydziału Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionego wydziału będzie niemożliwe.

   


 

W dniu 23 czerwca 2017r. w godzinach 7.30 - 14.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej oraz Systemie Wpisów VII i VIII Wydziału KRS oraz IX Wydziału Rejestru Zastawów. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów będzie niemożliwe.

 W dniu 26 czerwca 2017r. w godzinach 7.30 - 10.00 nastąpi przerwa techniczna w Systemie Biurowości Elektronicznej VI Wydziału Gospodarczego. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących tego wydziału będzie niemożliwe.

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Tadeuszu Słupik XIII Ns 678/17


 W związku z przeprowadzanymi pracami diagnostyczno – naprawczymi sieci telekomunikacyjnej od godziny 9.00 do 15.30 dnia 30 maja 2017 roku. mogą występować problemy z połączeniami telefonicznymi do tutejszego Sądu.


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Wiesławie Broda XIII Ns 608/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Stanisławie Świderskim XIII Ns 540/17


Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu  23 maja 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku dołączy do obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. W budynku Sądu zostanie zorganizowany oznaczony punkt, w którym osoby zainteresowane udziałem w rozprawie jako publiczność uzyskają pomoc pracownika Biura Obsługi Interesantów i otrzymają fioletową wstążkę.
 


 

                           Informacja dot. utworzenia mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów i Sekcji 

 

W związku z utworzeniem mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów i Sekcji Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku od dnia 01 czerwca 2017r. wpłaty dotyczące dochodów budżetowych (opłaty sądowe od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty za odpisy z KRS oraz za odpisy i zaświadczenia z RZ), w sprawach, które są w nich prowadzone, powinny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów/ Sekcji.

 

Wykaz mikrorachunków znajduje się w załączniku:

 - wykaz mikrorachunków

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Aurelii Chełchowskiej XIII Ns 2927/16


 

Wybory przedstawicieli Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku do Forum Współpracy Przedstawicieli Samorządu Sędziowskiego


Zebranie sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ  w Gdańsku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017r.,
wybrało przedstawiciela Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku do Forum Współpracy Przedstawicieli Samorządu Sędziowskiego w osobie SSR Anny Cichockiej.


Sędzią odpowiedzialnym za kontakty z mediami w zakresie spraw związanych z działaniem Forum została
wybrana SSR Joanna Magnuszewska.

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Czesławie Halinie Kulesza XIII Ns 432/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Zbigniewie Górskim XIII Ns 171/17

  Wykaz inwentarza po Jerzym Kuzniecow XIII Ns 355/17

  Wykaz inwentarza po Wiesławie Broda XIII Ns 385/17


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Andrzeju Januszu Grochowskim XIII Ns 52/17

  Wykaz inwentarza po Dorocie Beacie Drela XIII Ns 107/17

  Wykaz inwentarza po Ryszardzie Bogdanie Engler XIII Ns 295/17

  Wykaz inwentarza po Henryku Dowejko XIII Ns 3797/16

  Wykaz inwentarza po Bogusławie Sobolewskim XIII Ns 339/17


 

 

 

           Zarządzenie nr 29/17/K. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

                                                                 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie:
 
                    Ustanowienia 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2017r.
 
Dokumenty do pobrania:

 


W dniu 17 marca 2017r. w godzinach 7.30 - 10.00 nastąpi przerwa techniczna w systemie Biurowości Elektronicznej VII i VIII Wydziału KRS. W związku z powyższym udzielanie informacji dotyczących wyżej wymienionych wydziałów może być utrudnione.

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Andrzeju Januszu Chądzyńskim XIII Ns 1219/16                         Zarządzenie nr 29/17/K. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                                 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie:
 
                    Ustanowienia 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2017r.
 
Dokumenty do pobrania:

  

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w Biurze Obsługi Interesantów w dniach 20-24.02.2017 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędą się dyżury asystentów sędziów, którzy będą udzielać porad osobom poszkodowanym.

 


 

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU.

 


 

 

Zarządzenie nr 18/17/Adm. w Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku.

Dotyczące zmiany Zarządzenia nr 53/15/Adm. Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku..

                                                                      Zarządzenie do pobrania


 

 UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2017r. w związku z przebudową traktów telekomunikacyjnych kontakt z jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

 

 INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2017r. uległa zmianie (podwyższeniu) kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej. Obecnie podstawa ta wynosi  1789,42 zł (dotychczas: 1766,46 zł).

Podstawa prawna: (Dz.U. 2017 poz.108).


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Piotrze Antoń XIII Ns 3556/16

  Wykaz inwentarza po Aurelii Grochowskiej XIII Ns 3120/16


 UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18 - 19 stycznia 2017r. w związku z naprawą awarii łączy telekomunikacyjnych kontakt z jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.


 UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2017r. w związku z naprawą awarii łączy telekomunikacyjnych kontakt z jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Waldemarze Zawadzim XIII Ns 1001/16


 OBWIESZCZENIE

 

W sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Stoczni Marynarki Wojennej SA z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48 w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI Gup 9/09 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10. Szczegóły w załączniku.


 UWAGA

 Aktualna informacja Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

 


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Jadwidze Wiczanowskiej XIII Ns 3341/16


 UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią łączy telekomunikacyjnych, w dniu 9 stycznia 2017r. kontakt z jednostkami organizacyjnymi Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku może być utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy.


 XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Wiesławie Tumiłowicz  XIII Ns 3321/16


 INFORMACJA

 Uprzejmie informujemy, że w związku z nowymi funkcjami wdrażanymi przez Ministerstwo Finansów w kontekście NIP w dniu 09 grudnia 2016 r. nastąpi przerwa w działaniu Systemu Wpisów i Centralnej Informacji. Przerwa planowana jest w godzinach 8.00-12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Marianie Czerniawskim  XIII Ns 1191/14

  Wykaz inwentarza po Genowefie Kossakowskiej  XIII Ns 3058/16

  Wykaz inwentarza po Andrzeju Januszu Chądzyńskim  XIII Ns 1219/16


  XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie 

  Wykaz inwentarza po Alicji Marii Ziółkowskiej  XIII Ns 1650/16

  Wykaz inwentarza po Rafale Antończuk  XIII Ns 2042/16


 XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie           

 Wykaz inwentarza po Franciszku Chodorowskim  XIII Ns 2517/16

 Wykaz inwentarza po Leszku Filipie Korol  XIII Ns 1878/16

 Wykaz inwentarza po Annie Skwara  XIII Ns 2782/16


 

 UWAGA!

 

  Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Komornicza organizuje w dniu 22 listopada 2016 r. VI Dzień Otwarty Komorników Sądowych, pod hasłem: „Nie unikaj komornika!”. Tego dnia komornicy, zastępcy komorników oraz wyznaczeni asesorzy będą służyć obywatelom pomocą w zdobyciu wszelkich informacji dotyczących pracy komorników, wykonywania wyroków sądowych oraz zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego.Poniżej znajduje się lista kancelarii, z obszaru właściwości Izby Komorniczej w Gdańsku, które wezmą udział w tej akcji.

 

                              Lista kancelarii, które wezmą udział w dniu otwartym 22 XI 2016 r.

 

Lista dostępna jest również na stronie Izby pod adresem: http://www.izba.gdanska.komornik.pl/.

 

 

 

 UWAGA!

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż w dniach 14.11.2016r. - 15.11.2016r. wystąpiły utrudnienia w telefonicznych połączeniach przychodzących oraz wychodzących z tutejszego Sądu. Powyższe problemy będą miały miejsce do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wykaz inwentarza po Piotrze Sobstylu  XIII Ns 2274/16

  Wykaz inwentarza po Leszku Filipie Korol  XIII Ns 1879/16

  Wykaz inwentarza po Adamie Wiesławie Kowalskim  XIII Ns 1123/16

  Wykaz inwentarza po Adamie Grzegorzu Kuźniar  XIII Ns 2195/16

  Wykaz inwentarza po Leszku Nijak  XIII Ns 1092/16

 


 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

 - Zarządzenie nr 76/16

 - Regulamin

 


Uwaga

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jaranowski informuje, że dzień 31 października 2016 roku (poniedziałek) ustalił dniem wolnym od pracy dla pracowników kancelarii komornika z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w sobotę dnia 22 października 2016 roku. W związku z powyższym komornik informuje, że kancelaria będzie w dniu 31 października 2016 r.będzie nieczynna. 


XIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Ogłoszenie                 

Postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora spadku po zm. Leonie Walerianie Dreher XIII Ns 1247/16

 

Zarządzenie z dnia 12 września 2016 r.


UWAGA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że od dnia 01 września 2016 roku numery telefonów do 
I Wydziału Cywilnego oraz Sekcji ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tutejszego Sądu będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie telefoniczne udzielanie
informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w elektronicznych repertoriach i wykazach wskazanego
powyżej wydziału/sekcji.
 
Poniższe numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesantów:
I Wydział Cywilny:
- 58 32-13-630
- 58 32-13-632
Sekcja ds. rozp. w post. uproszczonym w I Wydziale Cywilnym:               
- 58 32-13-720
- 58 32-13-725

 


 Postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora spadku po zm. Leonie Walerianie Dreher XIII Ns 1247/16

 Wykaz inwentarza po Janie Władysławie Lipkowskim  XIII Ns 1732/16

 Wykaz inwentarza po Henryce Anicie Bastian  XIII Ns 1520/16

 Wykaz inwentarza po Januszu Termiszewskim  XIII Ns 1196/16

 Wykaz inwentarza po Ryszardzie Dąbrowskim  XIII Ns 1094/16

 Wykaz inwentarza po Stanisławie Zbigniewie Wiedro XIII Ns 667/16

 Wykaz inwentarza po Tadeuszu Mrygłodowicz XIII Ns 1093/16

 Wykaz inwentarza po Ryszardzie Nowopolskim XIII Ns 973/16

 Wykaz inwentarza po Urszuli Termiszewskiej  XIII Ns 1195/16


 

Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie rzeczy osobistych w przestrzeni komunikacyjnej budynku Sądu

                                                                Informacja tutaj Informacja Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie Dnia Kuratora Sądowego w Polsce.

                                                                 Informacja tutaj


                    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

 

 

 

 

 

                 INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

                                           WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

                                      https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Zarządzenie nr 42/16/Adm. w Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku.

Dotyczące zasad uzyskiwania informacji o sprawie sądowej za pośrednictwem drogi elektronicznej.

                                                 Informacja dla interesariuszy.


Komunikat - Sumy depozytowe

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty i wypłaty sum depozytowych (tj. poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia)

NIE SĄ REALIZOWANE w punkcie kasowym Sądu.

 

 

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na poniższe rachunki sum depozytowych:

 

RACHUNKI SUM DEPOZYTOWYCH W BANKU BGK

 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN) 
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)

38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)

81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)

 

 


    UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUNKTU KASOWEGO SĄDU

                     Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż z dniem 04 maja 2016r.

                                    obsługę kasową Sądu prowadzić będzie Monetia Sp. z o.o.

 

                                                Punkt kasowy będzie czynny w godzinach:

                                 poniedziałek: 8:00- 17:30 (przerwy 11:00-11:15; 14:30-14:45)

                                 wtorek - piątek: 7:30 - 15:15 (przerwy 10:00-10:15; 13:00-13:15) 

            


 

  
 
 
  
 


                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

           Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 23-24.02.2016r. oraz 25-26.02.2016r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

 

                               Wtorek, Środa: w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15; 13:00-13:15) 

            
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

                

 
                                 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

W dniach 22 – 27 lutego 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów oraz Naczelna Izba Lekarska.
Podczas Tygodnia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie pełnionych dyżurów.
 
Dyżury specjalistów będą odbywały się
•    ž od poniedziałku do piątku:        w godzinach od 10:00 do 18:00,
•    ž w sobotę:                w godzinach od 10:00 do 13:00.
 
Wykazy i adresy podmiotów, udzielających porad i informacji, znajdują się na następujących stronach internetowych:
•    https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html
•    www.pokrzywdzeni.gov.pl
 
 
W dniach 22 – 26 lutego 2016 r. (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00 – 13:00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji również w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.
Punkt przyjęć interesantów zostanie utworzony w siedzibie Sądu, to jest w budynku B (parter – przy Punkcie Informacyjnym), przy ulicy Piekarniczej 10 w Gdańsku.
 
 
 

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury uzyskiwania zgody przez przedstawicieli mediów na wejście do budynków Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku poza godzinami jego pracy.

 
                                                                               Pobierz
 

 

                Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje,

               iż w związku z wdrożeniem nowego oprogramowania

                                     finansowo-księgowego

                               w dniu:   29.01.2016r. (piątek)

 czynna będzie jedna kasa sądu w godzinach 8:00 - 13:00 (przerwa 10:00 - 10:15)

 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 26.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Wtorek, Środa, Czwartek: w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15; 13:00-13:15)

                              Piątek : w godzinach 8:00 - 13:00 (przerwy 10:00-10:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

                                Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 4211/15

"Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt XIII Ns 4211/15 został złożony wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Kazimierzu Ciesielskim (pesel: 44011201016), zmarłym dnia 4 grudnia 2015 roku w Gdańsku, mającym ostatni adres przy ulicy Subisława 23R/11.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku poucza, że:
-  ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
-   na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza."
  Informacja dotycząca postępowania upadłościowego Amber Gold Sp.z.oo 

                                                                       sygnatura VI Gup 23/12

 
"Informuje się, iż w toku postępowania upadłościowego Amber Gold sp. z o.o. w Gdańsku prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 23/12 każdy z uczestników postępowania, którymi są między innymi wierzyciele może uzyskać informacje do których uzyskania uprawniona jest ta osoba bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie w następujących przypadkach:
1)   gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP,
2)   jeśli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o wprawie wskazanej w piśmie
W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.
W razie niespełnienia powyższych wymagań, o braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie".

Podstawa prawna § 98 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz.U.2015, poz.2316              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 12.01.2016 r. do dnia 15.01.2016 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

 

                                                 UWAGA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że od dnia 04 stycznia 2016 roku numery telefonów do wydziału
           XIII Cywilnego tutejszego Sądu będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie
           telefoniczne udzielanie informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w elektronicznych
                                           repertoriach i wykazach wskazanego powyższej wydziału.
                            Poniższe numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesanta
 
                                               XIII Cywilny : 58 32-13-650 ; 58 32-13-651 ; 58 32-13-652 ;
                    

 
 

                                              UWAGA!

                  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 31 grudnia 2015 r.

                                  oraz dnia 04 i 05 stycznia 2016 r. kasy sądowe będą NIECZYNNE 

 

        Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                         na konta podane TUTAJ
                           


                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 16.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 
                            Ponadto informujemy, że dniu 24 Grudnia 2015 r. kasy Sądu będą NIECZYNNE
 

 
 

Niebieska Linia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                UWAGA!

                    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dniu 24 Grudnia 2015 r. będzie NIECZYNNY

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Informacja dotycząca spotkań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. TUTAJ
 
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 25.11.2015 r. do dnia 15.12.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 02.11.2015 r. do dnia 06.11.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 12.10.2015 r. do dnia 02.11.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 05.10.2015 r. do dnia 11.10.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 
 

                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 21.09.2015 r. do dnia 04.10.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

                  UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 22 lipca 2015 r. do dnia 04 września 2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

              Zarządzenie nr 90/14/K Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                                 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie:
 
                          Ustalenia dni 14 sierpnia 2015r. oraz 24 grudnia 2015r. dniami wolnymi od pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
Dokument do pobrania:
 

 
                                     Obwieszczenie o liście Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.
                                                        Sygn. Akt VI GUp 23/12 Ap-22
 
 

 

                  UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 06 lipca 2015 roku do dnia 10 lipca 2015 roku

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                                                    dnia 06 lipca 2015 roku w godzinach 08:00 - 17:00

                                          w dniach 07 lipca - 10 lipca 2015 roku w godzinach 08:30-15:00

  

 
              Zarządzenie Nr 53/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego
                                Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
 
        Zarządzenie Nr 54/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego
                                               Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 
                                                        Regulamin Portalu Informacyjnego
                                              Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 
        Zarządzenie Nr 55/15 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie uzupełnienia zarządzenia o utworzeniu
                          Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 

 
 

                    INFORMACJA DOT. PRACY KAS SĄDOWYCH

                  Informujemy, że w dniach 24-26 czerwca 2015r. czynna będzie jedna kasa.
 
                     Godziny pracy kasy sądowej:
                      - 24-26 czerwiec:  8.30 - 15.00
                     
 
 

 

    INFORMACJA W SPRAWIE BŁĘDNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, związanych ze świadczeniem usług przez operatora telefonii stacjonarnej, wykonywane są automatyczne połączenia z numerów naszego Sądu na numery telefonów abonentów telefonii komórkowych i stacjonarnych. Obecnie prowadzone są działania naprawcze.
 
                                                               Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
 

 

                                                 UWAGA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że od dnia 03 marca 2015 roku numery telefonów do wydziałów
     IV i V Gospodarczego tutejszego Sądu będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie
           telefoniczne udzielanie informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w elektronicznych
                                             repertoriach i wykazach wskazanych powyższej wydziałów.
                            Poniższe numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesanta
 
                                         Wydział IV Gospodarczy: 58 32-13-490 ; 58 32-13-492 ; 58 32-13-496 ;

                    Wydział V Gospodarczy : 58 32-13-480 ; 58 32-13-482 ; 58 32-13-484 ; 58 32-13-485 ;
 

 
 
           W dniach od 23 lutego 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje 
 
                                         TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
                          celem zwrócenia uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem
 
                      Poniżej znajduje się dokument, zawierający Listę Dyżurów, pełnionych przez podmioty
 
                                                 wspierające akcję pomocy osobom pokrzywdzonym

                
                         INFORMACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
 
W załączeniu informacja o Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim.
          
            
 

  
                                                 Informacja dot. poboru zaliczki na podatek dochodowy
 
W przypadku, gdy biegli, tłumacze, kuratorzy wydają w ramach prowadzonych postępowań sądowych opinie dla Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie pobierana przez płatnika dla przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o ile złożone zostanie przez biegłego, tłumacza, kuratora oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem. Niniejsze oświadczenie należy składać w Oddziale Finansowym tutejszego Sądu. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 z dnia 27 maja 2014r.w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza pod adresem:
 
Dokumenty do pobrania:
           

                                              U W A G A

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż z dniem 02 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

W załączeniu dokument Oddziału Finansowego  Pobierz Dokument

 
 
   

                                                 UWAGA

  
          Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż kasy Sądu NIE BĘDĄ czynne
    
                                                            02 i 05 stycznia 2015 roku

 
                                                                          INFORMACJA

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:
1.       Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2.       Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.  
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

Informacje na temat II KNS znajdą Państwo na stronie http://1kns.pl/2kns/
            

                                                                          INFORMACJA

          W dniu 20 listopada 2014r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2014r. poz. 1621).
          W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe wzory formularzy: KRS-W1 do KRS-W10, od KRS-W12 do KRS-W14, od KRS-W20 do KRS-W22 oraz KRS-WH, KRS-WM, KRS-ZM, KRS-Z30 i KRS-ZN (łącznie 21 sztuk).
          


                                                                           OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 26.09.2014r. w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z możliwością zawarcia układu.
 
Obecnie postępowanie jest prowadzone po sygnaturą akt VI GUp 25/14.
 
Termin wnoszenia zgłoszeń wierzytelności wynosi trzy miesiące liczone od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które ukazało się 09.10.2014r.
 
Zgłoszenia wierzytelności wnosi się do Sędziego Komisarza SSR Ireneusza Fojuth w dwóch egzemplarzach zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
Na zarządcę masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego, którego biuro mieści się w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 100.
 
Telefony kontaktowe do zarządcy masy upadłości:
(58) 78 28 550
665 950 440
665 950 432
665 950 433
 


 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                         Zarządzenie nr 1/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                                 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie:
 
                    Ankiety oceny satysfakcji interesanta z jakości obsługi w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
                                                                                w Gdańsku
 
Dokumenty do pobrania:
 

                         Zarządzenie 1/2014 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                          z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie:
 
                    Utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
 
Dokumenty do pobrania:

                          Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia:
 
                   Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
 
Dokumenty do pobrania:

                    Szczegółowe informacje, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób poszkodowanych.


                               INFORMACJA w sprawie VI GUp 23/12

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp.z.oo w upadłości likwidacyjnej informuje, że do dyspozycji wierzycieli została uruchomiona strona internetowa Spółki  www.ambergold.com.pl ,kontakt mailowy z Biurem Syndyka możliwy jest pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kontakt telefoniczny 881-525-479


 

 OGŁOSZENIE

dotyczące  AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 w Gdańsku

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zarejestrowany został w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GU 173/12.

W dniu 20 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku obejmującej likwidację majątku upadłego i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.  

Wierzytelności należy zgłaszać do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ulica Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk, kierując je do Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i wskazując sygnaturę akt VI GUp 23/12.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1361 ze zm.).   

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub przesłać listownie na adres  tego Sądu.

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Pan Józef Dębiński, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu:  881 525 479.

Korespondencję do syndyka należy kierować na adres do doręczeń siedziby spółki:

      Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8/14

     lub

     Gdańsk, ul. Stągiewna 11 

z dopiskiem  Syndyk Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.

 

W załączeniu dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Amber Gold Sp.z.oo

Zgłoszenie wierzytelności


Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości

OLT Express Regional Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

sygn. akt VI Gup 21/12

 

Stosownie do treści art. 176 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 12 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość OLT Express Regional sp. z o.o. w Gdańsku, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym wyznaczono S.S.R. Ireneusza Fojuth, natomiast na syndyka Agnieszkę Wilk (telefon kontaktowy 608-779-183, adres do korespondencji ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk). 

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 (4054), tj. od dnia 28 września 2012 roku. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 21/12, należy przesłać na adres Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

W załączeniu dokumenty do pobrania: