Pomoc dla pokrzywdzonych

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej kopia pisma Stowarzyszenia Pomorskiego Centrum Terapeutyczno - Prawnego Interios, z siedzibą w Gdyni z dnia 19 marca 2018 r.

> Pobierz pismo

                                               Więcej informacji tutaj:  http://www.pokrzywdzeni.info

 

 

                         Aktualna Informacja dotycząca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 
                            W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
                                                   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku udostępnia 
                        Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących
                                         działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

                 Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Excel. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Excel
                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu
 
                    
                   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 
 
                Podmioty realizujące zadania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 
Poniżej zamieszczone zostały bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:
 

 


Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie 2017 rok

 

Dane teleadresowe Ośrodków działających na terenie województwa pomorskiego oraz o zakresie pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem do pobrania poniżej:

 

Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Word. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Word

                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu