PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
                            W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
                                                   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku udostępnia 
                        Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących
                                         działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

                 Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Excel. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Excel
                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu
 
                    
                   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 
 
                Podmioty realizujące zadania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 
Poniżej zamieszczone zostały bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:
 

 


Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie 2017 rok