Tomasz Perzanowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Kancelaria Komornicza nr IX

 
ul. Korzeniowskiego 22B
80-508 Gdańsk
tel.: (58) 520 16 28

Numer rachunku: 56 1240 5442 1111 0010 5588 1383

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek                   7:30 – 16:00
wtorek - czwartek          7:30 – 15:30
piątek                          07:30 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
poniedziałek:                 11:00 – 15:00

 

UWAGA!

08.07.2019r. - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perzanowski stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 28 marca 2018 r.o komornikach sądowych uprzejmie zawiadamia, że w przypadku wyboru tutejszego organu egzekucyjnego przez wierzyciela, Komornik odmówi wszczęcia egzekucji z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w przepisie art. 10 pkt. 4,1 powyższej ustawy.