Biuro Obsługi Interesantów

- Czytelnia Akt

- Punkt Informacyjny

- Biuro Podawcze

- Kasy

Numery Telefonów:

 

Punkt Informacyjny - 58 32 13 700 

Czytelnia Akt - 58 32 13 851

Kierownik Biura Obsługi Interesantów - 58 32 13 800 

 

 

Struktura Organizacyjna Biura Obsługi Interesantów

e-mail Czytelni Akt Sądu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

BIURO PODAWCZE

- okienko nr 1.                  Biuro Podawcze VII Wydziału KRS ;

- okienko nr 2.                  Biuro Podawcze VIII Wydziału KRS ;

- okienko nr 3, 4, 5.           Ekspozytura Centralnej Informacji III Wydziału Ksiąg Wieczystych ;  

                                          Biuro Podawcze III Wydziału Ksiąg Wieczystych ;

- okienko nr 6.                   Biuro Podawcze Ogólne przyjmujące dokumenty ;

- okienko nr 9.                   Biuro Podawcze IX Wydziału Rejestru Zastawów ;

- okienko nr 10.                 Ekspozytura Centralnej Informacji Rejestru Zastawów i KRS ; 

                                          Monitor Sądowy i Gospodarczy ;

- okienko nr 11, 12, 13, 14. Punkt Informacyjny ;

 

Zakres udzielanych informacji przez Biuro obsługi interesantów:

Bez ustalania tożsamości osób telefonujących udziela się następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ujawnia się dane przeznaczone
do zamieszczenia na wokandzie;
2) o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie informacji, o których mowa powyżej, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

1) sygnatury albo
2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

 

 

Zasady udzielania informacji § 97 - § 114 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002316 

INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW

SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU