U W A G A !

 

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 do dnia 30 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.

 

Z uwagi na powyższe m.in.: 

 

 

Strony, pełnomocnicy, świadkowie mogą składać wnioski o odroczenie rozpoznania danej sprawy, usprawiedliwiając swoją nieobecność niemożnością stawienia się w sądzie w wyznaczonym terminie z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem.

 

 • Zostaje zamknięte Biuro Obsługi Interesantów, kasy, biuro podawcze w obu siedzibach sądu.
 • Dostęp do Czytelni Akt oraz Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych jest ograniczony do spraw pilnych i nieobjętych znoszeniem wokand oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia
 • Sąd urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 


Informacje na temat spraw można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 32-13-700, pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem poczty e-mail oraz platformy e-PUAP. 

 

Zachęcamy również do korzystania z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w tym miejscu.


 


 

I N F O R M A C J A

 

Z dniem 01 grudnia 2019 r. - na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz. Min. Spraw. poz. 234) tworzy się XIV Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - z przekształcenia obecnie funkcjonującej Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

 


 

I N F O R M A C J A

 

Od dnia 02 grudnia 2019 r. przychodzące połączenia telefoniczne do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie telefoniczne udzielanie informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w biurowości elektronicznej.

W związku z powyższym, następujące numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesantów:

 • 58 32-13-430
 • 58 32-13-432
 • 58 32-13-435
 • 58 32-13-438
 • 58 32-13-831
 • 58 32-13-737
 • 58 32-13-735
 • 58 32-13-732 

 

 


 

I N F O R M A C J A

 

Od 18 listopada 2019 r. III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku mieści się

w nowej siedzibie przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku.
 

 • Wszystkie wnioski/pisma:

·         należy wysyłać na adres siedziby Wydziału: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk,

·         są przyjmowane przez Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku), w ustalonych godzinach pracy Sądu - poniedziałek w godzinach 7:30 - 17:30; wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:00.

 • Informacja telefoniczna jest udzielana pod numerem telefonu: 58 32-13-700.

·         Informacja telefoniczna w zakresie wyjaśnienia wzmianki w księdze wieczystej jest udzielana pod numerem telefonu: 58 32-13-750 (Czytelnia Akt III Wydziału Ksiąg Wieczystych)

·         Odpisy ksiąg wieczystych są wydawane przez Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żabi Kruk 16.

·         Czytelnia Akt III Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku).

·         Sekretariat III Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku).

·         Kierownik Sekretariatu III Wydziału Ksiąg Wieczystych – numer telefonu: 58 32-13-404.


W związku z trwającymi pracami związanymi z przenoszeniem całego archiwum III Wydziału Ksiąg Wieczystych, w pierwszych dniach działalności Wydziału w nowej siedzibie mogą wystąpić utrudnienia w udostępnianiu akt i dokumentów.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

  

 
Dane Teleadresowe
80-126 GDAŃSK UL. PIEKARNICZA 10 
CENTRALA TELEFONICZNA (58) 32-13-199

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 18:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

Komunikat dla interesariuszy.

 
Kasy i Biura Podawcze
Biura Podawcze Sądu:

Poniedziałek           7:30 - 18:00

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:30


Biuro Podawcze Wydziału III KW:

Poniedziałek           7:30 - 17:30

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:00


Punkt Kasowy:

Poniedziałek           8:00 - 17:30

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:15

 

Punkt Kasowy Księgi Wieczyste:

Poniedziałek           8:00 - 17:30

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:00

 

 
Punkt Informacyjny
Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mieści się w budynku B na parterze w Biurze Podawczym po prawej stronie. Informacje udzielane są w okienku nr od 11 do 14. W Punkcie Informacyjnym Sądu można uzyskać informacje dotyczące wzorów formularzy, składanych do wydziałów Sądu, informacje dotyczące określonych procedur w czynnościach realizowanych przez wydziały lub oddziały Sądu oraz wybrane informacje o toku postępowania w sprawach. W razie konieczności pracownik Punktu Informacyjnego kieruje zainteresowanych do właściwych wydziałów lub oddziałów Sądu. Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi również korespondencję elektroniczną. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie drogą elektroniczną można uzyskać kierując je za pomocą opcji KONTAKT, znajdującej się na belce informacyjnej w górnej części witryny internetowej Sądu. Postępowanie zgodnie z podanym opisem w opcji KONTAKT pozwoli na sprawne wystosowanie odpowiedzi na zadane pytanie.       
 
Godziny pracy Punktu:
Poniedziałek:        7:30 - 18:00

wtorek - Piątek     7:30 - 15:30   
 
NIP: 583-290-14-37   REGON: 220068080

Numer Telefonu: 58 32-13-700

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW

SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU

 

 
Konta Bankowe

 
Rachunek dochodów budżetowych

Konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy, odpisy, grzywny, ogłoszenia w MSiG.

 

W tytule przelewu z opłatą sądową, do sprawy, która nie ma nadanej sygnatury, winna być zamieszczana wartość przedmiotu sporu oraz nazwisko/nazwa pozwanego/uczestnika.

 

Należy kierować wpłaty na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.


NBP O/O Gdańsk

 

SWIFT: NBPLPLPW

I Wydział Cywilny

19 1010 0055 3313 0040 6400 0001

 

II Wydział Karny

 

89 1010 0055 3313 0040 6400 0002

 

III Wydział Ksiąg Wieczystych

 

62 1010 0055 3313 0040 6400 0003

 

IV Wydział Gospodarczy

 

35 1010 0055 3313 0040 6400 0004

 

V Wydział Gospodarczy

 

08 1010 0055 3313 0040 6400 0005

 

VI Wydział Gospodarczy

 

78 1010 0055 3313 0040 6400 0006

 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

51 1010 0055 3313 0040 6400 0007

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

24 1010 0055 3313 0040 6400 0008

 

IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 

94 1010 0055 3313 0040 6400 0009

 

XII Wydział Wykonawczy

 

13 1010 0055 3313 0040 6400 0012

 

XIII Wydział Cywilny

 

83 1010 0055 3313 0040 6400 0013

 

Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym

 

21 1010 0055 3313 0140 6400 0013

 

XIV Wydział Cywilny

 

56 1010 0055 3313 0040 6400 0014


 

Rachunek sum na zlecenie

zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłata za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

 

NBP O/O Gdańsk

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

SWIFT: NBPLPLPW

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

 

NBP O/O Gdańsk

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 os. zmarła Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego


 

Rachunek sum depozytowych

poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, ceny nabycia

 

BGK

54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)

27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)

11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)

38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)

81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)

SWIFT: GOSKPLPLW

 

UWAGA!

W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.