cookie,cake,food
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Informacja dotycząca spotkań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. TUTAJ
 
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 25.11.2015 r. do dnia 15.12.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 02.11.2015 r. do dnia 06.11.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

 

              UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 12.10.2015 r. do dnia 02.11.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:30 (przerwy 12:30-12:45; 15:15-15:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 05.10.2015 r. do dnia 11.10.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 
 

                 UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 21.09.2015 r. do dnia 04.10.2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

                  UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 22 lipca 2015 r. do dnia 04 września 2015 r.

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                               Poniedziałek : w godzinach 8:30 - 17:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 14:15-14:30)

                              Wtorek-Piątek : w godzinach 8:30 - 15:00 (przerwy 10:00-10:15 ; 13:00-13:15)

 
             Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego
                                                                          na konta podane TUTAJ
 

              Zarządzenie nr 90/14/K Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                                 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie:
 
                          Ustalenia dni 14 sierpnia 2015r. oraz 24 grudnia 2015r. dniami wolnymi od pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
Dokument do pobrania:
 

 
                                     Obwieszczenie o liście Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.
                                                        Sygn. Akt VI GUp 23/12 Ap-22
 
 

 

                  UWAGA!: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY KAS SĄDU

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że w dniach od 06 lipca 2015 roku do dnia 10 lipca 2015 roku

                                                               będzie czynna tylko JEDNA KASA Sądu

                                                    dnia 06 lipca 2015 roku w godzinach 08:00 - 17:00

                                          w dniach 07 lipca - 10 lipca 2015 roku w godzinach 08:30-15:00

  

 
              Zarządzenie Nr 53/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego
                                Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
 
        Zarządzenie Nr 54/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego
                                               Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 
                                                        Regulamin Portalu Informacyjnego
                                              Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 
        Zarządzenie Nr 55/15 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie uzupełnienia zarządzenia o utworzeniu
                          Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku      
 

 
 

                    INFORMACJA DOT. PRACY KAS SĄDOWYCH

                  Informujemy, że w dniach 24-26 czerwca 2015r. czynna będzie jedna kasa.
 
                     Godziny pracy kasy sądowej:
                      - 24-26 czerwiec:  8.30 - 15.00
                     
 
 

 

    INFORMACJA W SPRAWIE BŁĘDNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, związanych ze świadczeniem usług przez operatora telefonii stacjonarnej, wykonywane są automatyczne połączenia z numerów naszego Sądu na numery telefonów abonentów telefonii komórkowych i stacjonarnych. Obecnie prowadzone są działania naprawcze.
 
                                                               Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
 

 

                                                 UWAGA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że od dnia 03 marca 2015 roku numery telefonów do wydziałów
     IV i V Gospodarczego tutejszego Sądu będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie
           telefoniczne udzielanie informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w elektronicznych
                                             repertoriach i wykazach wskazanych powyższej wydziałów.
                            Poniższe numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesanta
 
                                         Wydział IV Gospodarczy: 58 32-13-490 ; 58 32-13-492 ; 58 32-13-496 ;

                    Wydział V Gospodarczy : 58 32-13-480 ; 58 32-13-482 ; 58 32-13-484 ; 58 32-13-485 ;
 

 
 
           W dniach od 23 lutego 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje 
 
                                         TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
                          celem zwrócenia uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem
 
                      Poniżej znajduje się dokument, zawierający Listę Dyżurów, pełnionych przez podmioty
 
                                                 wspierające akcję pomocy osobom pokrzywdzonym

 


 
                        W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
                                                Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku udostępnia 
                Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących
                                       działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pobierz plik danych 

 

                 Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Excel. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Excel
                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu
 
                    
                   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 

               
                         INFORMACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
 
W załączeniu informacja o Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim.
          
            
 

  
                                                 Informacja dot. poboru zaliczki na podatek dochodowy
 
W przypadku, gdy biegli, tłumacze, kuratorzy wydają w ramach prowadzonych postępowań sądowych opinie dla Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie pobierana przez płatnika dla przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o ile złożone zostanie przez biegłego, tłumacza, kuratora oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem. Niniejsze oświadczenie należy składać w Oddziale Finansowym tutejszego Sądu. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 z dnia 27 maja 2014r.w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza pod adresem:
 
Dokumenty do pobrania:
           

                                              U W A G A

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż z dniem 02 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

W załączeniu dokument Oddziału Finansowego  Pobierz Dokument

 
 
   

                                                 UWAGA

  
          Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż kasy Sądu NIE BĘDĄ czynne
    
                                                            02 i 05 stycznia 2015 roku

 
                                                                          INFORMACJA

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:
1.       Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2.       Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.  
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

Informacje na temat II KNS znajdą Państwo na stronie http://1kns.pl/2kns/
            

                                                                          INFORMACJA

          W dniu 20 listopada 2014r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2014r. poz. 1621).
          W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe wzory formularzy: KRS-W1 do KRS-W10, od KRS-W12 do KRS-W14, od KRS-W20 do KRS-W22 oraz KRS-WH, KRS-WM, KRS-ZM, KRS-Z30 i KRS-ZN (łącznie 21 sztuk).
          


                                                                           OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 26.09.2014r. w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z możliwością zawarcia układu.
 
Obecnie postępowanie jest prowadzone po sygnaturą akt VI GUp 25/14.
 
Termin wnoszenia zgłoszeń wierzytelności wynosi trzy miesiące liczone od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które ukazało się 09.10.2014r.
 
Zgłoszenia wierzytelności wnosi się do Sędziego Komisarza SSR Ireneusza Fojuth w dwóch egzemplarzach zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
Na zarządcę masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego, którego biuro mieści się w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 100.
 
Telefony kontaktowe do zarządcy masy upadłości:
(58) 78 28 550
665 950 440
665 950 432
665 950 433
 


 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                         Zarządzenie nr 1/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                                 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie:
 
                    Ankiety oceny satysfakcji interesanta z jakości obsługi w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
                                                                                w Gdańsku
 
Dokumenty do pobrania:
 

                         Zarządzenie 1/2014 Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                          z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie:
 
                    Utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
 
Dokumenty do pobrania:

                          Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
                                                z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia:
 
                   Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
 
Dokumenty do pobrania:

                    Szczegółowe informacje, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób poszkodowanych.


                               INFORMACJA w sprawie VI GUp 23/12

Syndyk masy upadłości Amber Gold Sp.z.oo w upadłości likwidacyjnej informuje, że do dyspozycji wierzycieli została uruchomiona strona internetowa Spółki  www.ambergold.com.pl ,kontakt mailowy z Biurem Syndyka możliwy jest pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , kontakt telefoniczny 881-525-479


 

 OGŁOSZENIE

dotyczące  AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 w Gdańsku

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zarejestrowany został w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GU 173/12.

W dniu 20 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości AMBER GOLD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku obejmującej likwidację majątku upadłego i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.  

Wierzytelności należy zgłaszać do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ulica Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk, kierując je do Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i wskazując sygnaturę akt VI GUp 23/12.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, bez opłat, zachowując wymogi określone w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1361 ze zm.).   

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub przesłać listownie na adres  tego Sądu.

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Pan Józef Dębiński, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu:  881 525 479.

Korespondencję do syndyka należy kierować na adres do doręczeń siedziby spółki:

      Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8/14

     lub

     Gdańsk, ul. Stągiewna 11 

z dopiskiem  Syndyk Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku.

 

W załączeniu dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Amber Gold Sp.z.oo

Zgłoszenie wierzytelności


Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości

OLT Express Regional Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

sygn. akt VI Gup 21/12

 

Stosownie do treści art. 176 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 12 września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość OLT Express Regional sp. z o.o. w Gdańsku, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym wyznaczono S.S.R. Ireneusza Fojuth, natomiast na syndyka Agnieszkę Wilk (telefon kontaktowy 608-779-183, adres do korespondencji ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk). 

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 (4054), tj. od dnia 28 września 2012 roku. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 21/12, należy przesłać na adres Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

W załączeniu dokumenty do pobrania: 


 
Dane Teleadresowe
80-126 GDAŃSK UL. PIEKARNICZA 10 
CENTRALA TELEFONICZNA (58) 32-13-199

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 18:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30 
 
Kasy i Biura Podawcze
Biura Podawcze Sądu:

Poniedziałek           7:30 - 18:00

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:30


Biuro Podawcze Wydziału III KW:

Poniedziałek           7:30 - 17:30

Wtorek - Piątek       7:30 - 15:00


Kasy Sądu:

Poniedziałek           8:00 - 17:30

Wtorek - Piątek       8:00 - 15:00
 
Punkt Informacyjny
Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mieści się w budynku B na parterze w Biurze Podawczym po lewej stronie. Informacje udzielane są w okienku nr 2. W Punkcie Informacyjnym Sądu można uzyskać informacje dotyczące wzorów formularzy, składanych do wydziałów Sądu, informacje dotyczące określonych procedur w czynnościach realizowanych przez wydziały lub oddziały Sądu oraz wybrane informacje o toku postępowania w sprawach. W razie konieczności pracownik Punktu Informacyjnego kieruje zainteresowanych do właściwych wydziałów lub oddziałów Sądu. Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi również korespondencję elektroniczną. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie drogą elektroniczną można uzyskać kierując je za pomocą opcji KONTAKT, znajdującej się na belce informacyjnej w górnej części witryny internetowej Sądu. Postępowanie zgodnie z podanym opisem w opcji KONTAKT pozwoli na sprawne wystosowanie odpowiedzi na zadane pytanie.       
 
Godziny pracy Punktu:
Poniedziałek:        7:30 - 18:00

wtorek - Piątek     7:30 - 15:30   
 
NIP: 583-290-14-37   REGON: 220068080

Numer Telefonu: 58 32-13-700

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Konta Bankowe
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
 
Konto dochodów budżetowych NBP O/Gdańsk
98 1010 1140 0207 1822 3100 0000
 
(opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy,wpisy, grzywny, koszty sądowe,
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty za odpisy z KRS oraz za odpisy i zaświadczenia z RZ)
 
Konto sum na zlecenie NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000
 
(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp)
 

KONTA SUM DEPOZYTOWYCH W BANKU BGK
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
(poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia itp)