Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 7 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza ZOBOWIĄZANIE O ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 680/19. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Magda Lihs
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 09.12.2019 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---