stanowisko:
1 stanowisko pracownika do Oddziału Informatycznego
 
nr konkursu:K.112-24/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:15 listopad 2019r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

 

informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:23.10.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......

 

 

 

 

 

lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:25.11.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......

 

 

 

 

 

zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:26.11.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......

 

 

 

 

 

wynik konkursu:  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:05.12.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......