stanowisko:
 woźny sądowy, odpowiedzialny za prowadzenie archiwum III Wydziału Ksiąg Wieczystych
 
nr konkursu:K.112-8/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:14 marzec 2019r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:  

  

wynik konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Beata Neiss
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:28.02.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:01.04.2019 r.