stanowisko:
 WOŹNY SĄDOWY 
 
nr konkursu:K.112-1/19
rodzaj umowy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  
termin składania ofert:25 stycznia 2019r.
uwaga:Zamieszczono informację o odwołaniu konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

informacja o odwołaniu konkursu:  

  
 
  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Beata Neiss
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:09.01.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:15.01.2019 r.