stanowisko:
 audytor wewnętrzny
 
nr konkursu:K.112-24/18
rodzaj umowy:umowa o pracę w 1/2 wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:14 grudzień 2018r.
uwaga:Zamieszczono informację o odwołaniu konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

informacja o odwołaniu konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:23.11.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:15.01.2019 r.