stanowisko:
 WOŹNY SĄDOWY 
 
nr konkursu:K.112-22/18
rodzaj umowy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  
termin składania ofert:23 listopad 2018r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu:  

  

wynik konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Beata Neiss
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:09.11.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:07.12.2018 r.