stanowisko:
 Referendarz Sądowy (3 stanowiska)
 
nr konkursu:K.112-19/18
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:01 październik 2018r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  
 

lista kandydatów:  

  

wynik konkursu: 

 
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:14.09.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:26.10.2018 r.