stanowisko:
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU INFORMATYCZNEGO 
 
nr konkursu:K.112-9/18
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:11 maj 2018r.
uwaga:Odwołanie konkursu - szczegóły w załączniku
  

treść ogłoszenia:  

  
 

Odwołanie konkursu:  

  
  
informacje dodatkowe:
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Kamil Okrój
Data zamieszczenia Treści:25.04.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:...