stanowisko:
 PRACOWNIK W ODDZIALE FINANSOWYM 
 
nr konkursu:K.112-1/18
rodzaj umowy:umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
termin składania ofert:31 styczeń 2018r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

zamieszczono listę kandydatów:  

 
 wynik konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:09.01.2018 r.
Data Modyfikacji Treści:20.02.2018 r.