stanowisko:
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU INFORMATYCZNEGO 
 
nr konkursu:K.112-32/17
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:15 styczeń 2018r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

lista kandydatów:  

  

wynik konkursu:  

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:20.12.2017 r.
Data Modyfikacji Treści:09.02.2018 r.