stanowisko:
 STAŻYSTA 
 
nr konkursu:K.112-30/17
rodzaj umowy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  
termin składania ofert:01 grudzień 2017r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu :
  

treść ogłoszenia:  

  

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: 

  

Wynik konkursu: 

  
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Kamil Okrój
Data zamieszczenia Treści:23.11.2017r.
Data Modyfikacji Treści:22.12.2017r.