Zaproszenie do złożenia oferty na zakup licencji na oprogramowanie do anonimizacji dokumentów na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

Zaproszenie:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 20.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...