Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie Nr 291-8/2018

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 13.09.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...


 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.09.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 

 
 
 
 
 

Załączniki edytowalne

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.09.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 

 
 
 
 
 

Wybór oferty

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 02.10.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...