Plan postępować o udzielenie zamówień na rok 2019 - zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie o konkursie:

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 15.03.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...