Ogłoszenie o zamówieniu usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie Nr 648155 - N - 2018

 

SIWZ

 

SIWZ(wersja edytowalna)

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 Zmiana SIWZ nr 1

 

 Wyjaśnienia SIWZ nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o zawarciu umowy

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 16.11.2018r.
 Data modyfikacji Treści 11.12.2018r.