Struktura Organizacyjna

Wydziały i Sekcje

Biuro Obsługi Interesantów 
1. Krystian Broks - Kierownik Biura Obsługi Interesantów
2. Anna Dziedzic - Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów
  
I Wydział Cywilny
1. Agnieszka Sadło - Kierownik Sekretariatu Wydziału
 
2.
Mirosława Wierzbicka - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:                19 1010 0055 3313 0040 6400 0001
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym 
1. Monika Szymańska - Kierownik Sekretariatu Sekcji 
2. Małgorzata Dawidowska - pełniąca obowiązki Zastępcy Kierownika Sekretariatu Sekcji  
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:                54 1010 0055 3313 0140 6400 0001
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
II Wydział Karny 
1. Kamila Wiśniewska - Mach - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Anna Sampławska - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             89 1010 0055 3313 0040 6400 0002 
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
III Wydział Ksiąg Wieczystych 
1. Katarzyna Sulewska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Ewa Gapys -
Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału
 
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             62 1010 0055 3313 0040 6400 0003
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
IV Wydział Gospodarczy 
1. Beata Kusz - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Anna Dera - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             35 1010 0055 3313 0040 6400 0004
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
V Wydział Gospodarczy 
1. Anna Leśniewska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Ewa Puchniarz - Zastępca Sekretariatu Wydziału 
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             08 1010 0055 3313 0040 6400 0005
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
VI Wydział Gospodarczy 
1. Maria Krukowska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Małgorzata Poławska - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             78 1010 0055 3313 0040 6400 0006 
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
1. Dorota Wikowska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Alicja Senderska - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             51 1010 0055 3313 0040 6400 0007
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
1. Dorota Różańska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 
 
2. Agnieszka Broks - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             24 1010 0055 3313 0040 6400 0008 
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów 
1. Katarzyna Kolasińska - Kierownik Sekretariatu Wydziału 

 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             94 1010 0055 3313 0040 6400 0009
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
XII Wydział Wykonawczy 
1. Wioletta Knut - Kierownik Sekretariatu Wydziału
2. Aleksandra Zajkowska - Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału 
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             13 1010 0055 3313 0040 6400 0012
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
XIII Wydział Cywilny 
 
1. Helena Klein - p.o. Kierownika Sekretariatu Wydziału
2. Anna Majewska - p.o. Zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału
 
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             83 1010 0055 3313 0040 6400 0013
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym 
1. Magdalena Basińska-Krawiec - p.o. Kierownika Sekcji
Konto : NBP O/O Gdańsk 
dochody:             21 1010 0055 3313 0140 6400 0013 
sumy na zlecenie:  38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 
Konta sum depozytowych w Banku BGK:
 
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
 
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego
1. Marzena Chabiera - pracownik
 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Marta Zaleska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 05.04.2010 r.
 Data Modyfikacji Treści: 15.04.2019 r.
 

Komornicy Sądowi

 
Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Półnioc w Gdańsku

1. Tomasz Wojciechowski 

2. Alina Siemieniuk - Rassmus

3. Robert Dawid Roszczyniała 

4. Jakub Duda

5. Mariusz Bojeczko 

6. Marek Andrzej Cichosz

7. Przemysław Kobiałka

8. Krystian Pstrong

9. Mariusz Jaranowski

10. Tomasz Perzanowski

11. Kamil Michalski

12. Krzysztof Pluta

13. Kamil Michalak

14. Paweł Sarbiewski

15. Tomasz Bartłomiej Porydzaj

16. Piotr Kusio

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Iwona Nowakowska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 05.04.2010 r.
 Data Modyfikacji Treści: 24.05.2019 r.

 
Więcej artykułów…