Zarządzenie nr 71/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku".

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Marta Zaleska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 24.03.2020 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---