Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 6 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie XIII Ns 27/19. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: 
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 09.03.2020 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---