Zaproszenie do złożenia oferty na odnowienie licencji dla urządzeń Fortigate 300E oraz Fortigate 100E na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

Zaproszenie:

 
 

 

 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 06.03.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 
 


Wynik:

 
 

 

 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 12.03.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...