Zgodnie z zarządzeniem z dnia 14 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 1177/19. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: 
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 17.02.2020 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---