stanowisko:
 pracownik obsługi, odpowiedzialny za prowadzenie archiwum III Wydziału Ksiąg Wieczystych
 
nr konkursu:K.112-1/20
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
termin składania ofert:14 luty 2020r.
uwaga:Trwa etap składania podań.
  

treść ogłoszenia:  

  
 
informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Beata Neiss
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:30.01.2020 r.
Data Modyfikacji Treści:....