Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie:

 
 

 

IWZ:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 10.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 
 

Załączniki edytowalne:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 14.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 
 

Zmiana IWZ nr 1:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 15.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 

Wyjaśnienia IWZ nr 1:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 15.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia IWZ nr 2:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 16.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert:

 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 20.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...
 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty:

 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 22.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o zawarciu umowy:

 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 28.01.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...