Ogłoszenie o zamówieniu na usługę sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie:

 
 

 

SIWZ:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 03.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 
 

SIWZ wyjaśnienia:

 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 09.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana SIWZ:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 10.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

informacja z otwarcia ofert:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 11.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 17.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 23.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 

informacja o zawarciu umowy - Zadanie 2:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 27.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacja o zawarciu umowy - Zadanie 1:

 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 31.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...