Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę licencji oprogramowania na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie:

 
 

 

SIWZ:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 03.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 


 
 
 
 
 

informacja z otwarcia ofert:

 
 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 11.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 13.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacja o zawarciu umowy:

 
 
 
 
 
 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.12.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...