Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 27 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza ZOBOWIĄZANIE O ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 1654/17. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Laura Puziuk
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 28.11.2019 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---