Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oprogramowania Windows 10 Pro Dev Uplic w ilości 80 sztuk  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Zaproszenie:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...