Zaproszenie do złożenia oferty na zakup licencji BACKUP EXEC AGENT VMWARE AND HYPER-V oraz licencji BACKUP EXEC AGENT FOR WIN na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Zaproszenie:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 08.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie wyniku postępowania:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 14.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...