Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 30.10.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 

 
 
 
 
 
 

SIWZ:

 
 

Załączniki edytowalne:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 28.10.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...

 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 30.10.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 06.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 13.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o zawarciu umowy:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 19.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...