stanowisko:
1 stanowisko pracownika do Oddziału Informatycznego
 
nr konkursu:K.112-22/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:31 październik 2019r.
uwaga:Trwa etap składania podań.
  

treść ogłoszenia:  

  

 

informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:03.10.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......

 

 

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:

 
METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Magdalena Peters
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 12.11.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...