stanowisko:
1 stanowisko informatyka-stażysty
 
nr konkursu:K.112-19/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:20 wrzesień 2019r.
uwaga:Zamieszczono informację o odwołaniu konkrusu.
  

treść ogłoszenia:  

  

 

informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Krzysztof Tomaszewski
Data zamieszczenia Treści:05.09.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......

 

 

 

 

 

 

 

informacja o odwołaniu konkursu:  

 
METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski          
Data zamieszczenia Treści:04.10.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......