stanowisko:
pracownik Oddziału Informatycznego
 
nr konkursu:K.112-18/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:20 wrzesień 2019r.
uwaga:Trwa etap składania podań.
  

treść ogłoszenia:  

  

 

informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Krzysztof Tomaszewski
Data zamieszczenia Treści:05.09.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:......