Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 18 października 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza ZOBOWIĄZANIE O ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 1653/17. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Magda Lihs
 Zamieszczający Informację: Krzysztof Tomaszewski
 Data zamieszczenia Treści: 29.08.2019 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---