stanowisko:
 woźny sądowy, odpowiedzialny za prowadzenie archiwum III Wydziału Ksiąg Wieczystych
 
nr konkursu:K.112-16/19
rodzaj umowy:umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
termin składania ofert:30 sierpień 2019r.
uwaga:Zamieszczono wynik konkursu.
  

treść ogłoszenia:  

  

 

informacje dodatkowe: 
Pierwszy etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  

 


METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:14.08.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:....

 

 

 

 

 

lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:  

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Krzysztof Tomaszewski
Data zamieszczenia Treści:05.09.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:....

 

 

 

 

 

 

wynik konkursu:  

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Niklas
Data zamieszczenia Treści:17.09.2019 r.
Data Modyfikacji Treści:....