Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Ogłoszenie Nr 568308 - N - 2019

 

SIWZ

 

SIWZ(wersja edytowalna)

 

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 03.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...
 

 

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

 

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 10.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ... 

 

Wyjaśnienia SIWZ nr 2

 

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 11.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ... 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 12.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ... 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 25.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ... 

 

 

Informacja o zawarciu umowy

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 31.07.2019r.
 Data modyfikacji Treści ...