Zgodnie z zobowiązaniem z dnia 23 września 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zamieszcza ZOBOWIĄZANIE O ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU  w sprawie XIII Ns 1198/18. W załączeniu kopia dokumentu.

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Laura Puziuk
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 08.05.2019 r.
 Data Modyfikacji Treści: ---