W załączeniu dokument zawierający sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku za rok 2017.

 

Korekta sprawozdania z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku za rok 2017.

 

 

 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Małgorzata Gorzkowska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 22.02.2018 r.
 Data Modyfikacji Treści: 03.04.2018 r.